Home

Binnen het basketball kennen we de crossover. Hier probeert de speler tijdens de dribbel snel de bal van de ene hand naar de andere hand te laten gaan om van richting te veranderen.

Als vereniging zijn we ook van richting aan het veranderen op allerlei gebieden. Als organisatie veranderen we en hebben we sinds 2010 een nieuwe voorzitter, secretaris en wedstrijdsecretaris. Het beleid verandert ook. Maar er verandert ook een hoop om ons heen, denk maar eens aan de digitale snelweg of de economie. Hoe gaan we als vereniging met sociale media om, hoe krijgen we in de media aandacht en waar komt het geld vandaan?

Crossover gebruiken wij ook om bestuurlijk te switchen tussen lopende zaken en vernieuwingsactiviteiten.

Wij willen graag de controle houden over de crossover en voorkomen dat we constant op veranderingen moeten reageren. Deze site gaat ons als vereniging hierbij helpen. Het is dus een site voor alle leden, het bestuur en eventueel andere belanghebbenden.