Wedstrijdsecretaris

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: wedstrijdsecretaris@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

Technische commissie

E-mailadres: tc@westlandstars.nl

Leden:

Verantwoordelijk voor:

 • Trainingsschema
 • Teamindelingen

Inleiding

Doelen van het Strategisch/Sport Beleidsplan (SBP)

 

Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het algemeen bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende jaren. Het gaat om een beschrijving op verenigingsniveau. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als vereniging basketballtechnisch de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het de trainers/coaches, de teams, de diverse ondersteunende organen en de adviesraad.

Opleiding is binnen het SBP een belangrijk onderdeel. Het opleiden van spelers en trainers/coaches wordt in dit hoofdstuk specifiek besproken. Natuurlijk blijft het algemene beleid rondom opleiden hierop van toepassing.

Samenhang tussen SBP en operationele plannen

Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de operationele plannen of beleidsplannen ten aanzien van specifieke deelterreinen. Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking. De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken over de voortgang en uitvoering van beleid tussen het bestuur en de uitvoerende.

Onze Ambities: Doelstellingen

Inhoudelijke ambities

Hoe en wat willen we spelen: afspraken binnen de vereniging

 

Sportief en respectvol gedrag op en naast het veld is een vereiste om lid te mogen zijn van de Westland Stars.

 • Elke wedstrijd begint en eindigt met het schudden van de handen van tegenstander, scheidsrechter en tafel.
 • Scheidsrechters worden altijd respectvol benaderd, zowel tijdens uit- als tijdens thuiswedstrijden.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor de troep die het zelf maakt.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor het eigen publiek.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor het neerzetten van de baskets, banken en jurytafel bij thuiswedstrijden.
 • Wie een diskwalificerende fout maakt, zal zich, naast de officiële procedures, dienen te verantwoorden bij de TC (of het bestuur bij zeer ernstige situaties?)

Van spelers, coaches en kader wordt inzet verwacht voor de vereniging, voor het team en voor elkaar.

 • Elk lid probeert bij te dragen aan de goede sfeer op en naast het veld.
 • Elk lid zet zich ten volle in voor het team en/of de vereniging, op en naast het veld.
 • Het kader heeft spelplezier, spelbeleving en het belang van de vereniging altijd als hoogste prioriteit.
 • Elke coach heeft spelplezier, ontwikkeling van team en spelers/speelsters en het verenigingsgevoel als hoogste prioriteit.

Elke speler/speelsters draagt bij aan de ontwikkeling van teamgenoten, het verenigingsgevoel en het spelplezier van alle leden.

Ledenaantal

 

Bij schrijven is het totaal aantal leden wat lid is van Basketballvereniging Westland Stars 164.

 • Een groei per jaar van 15 leden. Dit is een ambiteus aantal, maar zeker in de jeugd valt veel te bereiken.
 • In het werven zal de nadruk liggen op de basisschoolleeftijd en 1e en 2e klas middelbare school.
 • Een aantal leden houden zich bezig met het opstellen van een marketingplan[MJN1] . Dit zal door het bestuur worden gekeurd en gedelegeerd.

 [MJN1]Adviesraad

Niveau

 

 • Elk eerste herenteam/jongensteam op rayonniveau in 2015.
 • Tweede teams spelen 1e of 2e klasse regio, om het gat met het eerste team zo klein mogelijk te houden. Lager spelende teams spelen op gewenst niveau.
 • Westland Stars biedt prestatiegericht basketball aan middels de eerste teams, maar er is ook ruimte voor recreatief basketball. Dit geldt met name voor de senioren. Bij de jeugd staat ontwikkeling, groeiproces en spelplezier centraal, waaruit op natuurlijke wijze voor elke speler/speelster en team goede prestaties op het juiste niveau zullen voortkomen.

Over 5 seizoenen

 

 • Minstens 2 jongensteams per leeftijdsklasse
 • Minstens 1 meidenteam per leeftijdsklasse
 • 5 Herenteams
 • 2 Damesteams

Vergoedingen

 

 • Trainers/coaches worden in de regel niet vergoed. Met eventuele uitzondering als deze van extern aangetrokken dienen te worden.

Scheidsrechters worden in de regel niet vergoed vanuit de vereniging.[MJN1]

 [MJN1]Bestuursafspraak toevoegen, dat we niet willen dat dit onderhands gebeurd, dus heldere afspraak maken.

Jaarplandoelstellingen Technische Commissie

Jeugd- en opleidingsplan

Bankspelers

Eigen team gaat altijd voor, wedstrijden en trainingen. Mits anders overeengekomen.

Diploma's

 

Bij de U10, U12 en U14 werken we met diploma’s. In de volgende categorieën kunnen zij aan het eind van het seizoen een diploma halen:

 • Dribbelfundamentals
 • Passfundamentals
 • Reboundfundamentals
 • Verdedigingsfundamentals
 • Schietfundamentals

Op een speciaal daarvoor gereserveerde training vertonen de spelers onder toeziend oog van trainer/coach en TC-lid hun vaardigheden. In elke leeftijdsklasse kunnen spelers één diploma halen voor hun Fundamentals. Bij de U10 kunnen ze een A-diploma halen (wat staat voor B-niveau fundamentals), bij de U12 een B-diploma (wat staat voor G-niveau fundamentals) en bij de U14 een C-diploma (wat staat voor E-niveau Fundamentals). Aan het eind van het examen krijgen spelers een certificaat en een klein cadeautje. Uiteraard worden examens afgelegd in wedstrijdtenue.

Op deze manier stimuleren we de spelers om te werken voor hun Fundamentals en betrekken we gelijk ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellende voor basketball, omdat examens altijd familie trekt.

Opleiding

Opleiding van kader

Om het speelniveau te verbeteren zal dat van het kader verbeterd moeten worden. Voor het structureel beter opleiden van het training gevend/coachend kader (T/C) zal een systeem als volgt aangehouden worden:

Extern

 

Basketball Trainer opleidingen

Mits het opleidingsprogramma niet dramatisch verbetert in de periode 2010-2015 zullen de opleidingen Basketball Trainer 1 (BT1) en Basketball Trainer 2 (BT2) en de daaraan gebonden kosten extern zoveel mogelijk gemeden worden. Interne opleiding tot BT2, door BT3 gecertificeerde trainers, met externe centrale examinatering van de NBB heeft de voorkeur.

Clinics

Met alle/aantal trainers naar clinics?

Intern

 

Leercoach

Elke leeftijdsgroep krijgt een hoofdcoach die ook zal dienen als leercoach. Deze zal deels verantwoording dragen voor de interne opleiding van de rest van de coaches in dezelfde leeftijdgroep.

Voorbeeld:

Coach X is coach van de U12.1. Coach Y en Coach Z zijn de coaches van U12.2 of U12.2 en U12.3 respectievelijk. Coach X zal de verantwoording dragen voor de opleiding van Coach Y en Coach Z.

Omdat de kans groot is dat er, in dit voorbeeld, bankspelers van de U12.1 uit de U12.2 komen zullen de trainingen van U12.1 en U12.2 daarom ook zoveel mogelijk aansluiten, mits logistiek mogelijk. Dit maakt het bekijken en bespreken van trainingen gemakkelijk en niet onnodig tijdrovend voor Coach X.

Per seizoen moet er geanalyseerd worden of er voor elke leeftijdsgroep een bekwame leercoach beschikbaar is. Is dit niet het geval kan een leercoach verantwoording over een grotere leeftijdsgroep, bijvoorbeeld U12 en U14. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat er leeftijdscategorieën zijn met slechts één team.

Technische Commissie

De technische commissie zal in de opleiding van T/C als overkoepelend orgaan fungeren. De technische commissie zal verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de opleiding. Daarnaast zal de technische commissie dienen als helpdesk voor beide leercoaches en lerende coaches.

Clinics

Het is de taak van de Technische Commissie om met regelmaat voor clinics te zorgen. Dit kunnen clinics zijn voor zowel leden als niet-leden. Daarbij kan gedacht worden aan specialistentraining, talententraining, coachtraining, strategische training, tactische training, conditietraining, teambuilding, enz.

Opleiding van spelers

 

Door de kwaliteit van de opleiding van het T/C kader te verbeteren zal de opleiding van de spelers uiteraard ook verbeteren. Om dat proces verder in goede banen te leiden is het volgende schema opgesteld. Hierin staan de richtlijnen wat betreft spelers moeten kunnen en leren in de specifieke leeftijdscategorieën.

Vergeet niet naast de technische en tactische op deze lijst ook spelregelkennis over te brengen!

Hele basic, en incomplete, vaardigheden checklist
Dient vooral als voorbeeld en opzet voor wat uiteindelijk de checklist moet worden.

HS/DS

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

U10

 

Algemeen

 • Rennen
 • Springen
 • Rebounden

Verdedigend

Team

 • Half-court man-to-man defense

Individueel

 • Basis houding
 • Verdedigend voetenwerk
 • Slides, drop step

Aanvallend

Team

 • Vrijlopen
 • Bewegen na pass

Individueel

 • Basis houding (triple threat)
 • Beschermen van de bal
 • Dribbelen
 • Control dribble, speed dribble, power dribble
 • Passing
 • Chest pass, bounce pass, overhead pass, vangen
 • Lay-up
 • Sterke hand, zwakke hand, verschillende posities, landen
 • Schot
 • Set shot, jump shot zoveel mogelijk uit beweging: catch & shoot, dribble & shoot en vrije worp
 • Beginselen aanvallend voetenwerk: jumpstop
 • Pivoteren
 • Voorwaarts en achterwaarts

U12

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Uitboksen

Verdedigend

Team

 • Begin full-court defense
 • Begin principes helpside

Individueel

Aanvallend

Team

 • Van de verdediger af passen
 • Bewegen naar de bal
 • Give & go

Individueel

 • Gevorderde dribble
 • Achteruit dribbelen, crossover dribble,
 • Gevorderde passing
 • Baseball pass, push pass
 • Gevorderde lay-up
 • Reverse lay-up, finger roll, power lay-up
 • Schot
 • Hook shot
 • Veranderen van tempo en richting
 • Zowel met en zonder bal

U14

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Transitie
 • Outlet positie en passing

Verdedigend

Team

 • Full-court
 • Helpside
 • One pass away defense, two or more passes away defense

Individueel

 • Verdedigen van screens
 • Centers verdedigen
 • Sturen van dribbelaar
 • Pistol stance

Aanvallend

Team

 • Fast break
 • Screening
 • Block & roll
 • Pass screen-away
 • Spacing (ruimte creëren op het veld)
 • Basis positiespel
 • Positie overnemen, etc.

Individueel

 • Gevorderde dribble
 • Achter de rug dribbelen, spin dribble, tussen benen dribbelen
 • Gevorderde passing:
 • Behind the back pass, pass fakes
 • Gevorderd schot
 • Shot fake
 • Aanvallend voetenwerk: Jabstep, openstep, crossstep etc.
 • 1-on-1 principes
 • Cuts:
 • V-cut, flare cut, flash cut, curl cut

U16

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • Traps

Individueel

 • Jump-to-the-ball

Aanvallend

Team

 • Fast break plays
 • Inbound plays
 • Onderscheid maken tussen de aanvallende achterlijn, de verdedigende achterlijn, de aanvallende zijlijn en de verdedigende zijlijn .
 • Gevorderd schot
 • Turn around shot
 • Gevorderd screenen
 • Back screen, down screen, cross screen

Individueel

 • Posities innemen

U18

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Spelers trainen naar positie. Echte centers in deze leeftijdscategorie zullen center blijven.

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • Set plays

Individueel

 • ...

U20

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • Zone defense (2-1-2, 1-2-2, 1-3-1, 3-2, 2-3)
 • Zone press

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

U22

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Opleiding van spelers plan van aanpak

 

Elke trainer/coach krijgt deze BVC aan het begin van het seizoen, waarbij de TC samen met de trainers/coaches de vaardigheden langs loopt. Van elke trainer/coach wordt verwacht dat zijn spelers aan het eind van het seizoen de vaardigheden op het gewenste niveau beheersen.

Spelers die op latere leeftijd beginnen met basketballen zullen automatisch in tweede teams terecht komen, waar meer aandacht wordt besteed aan de Fundamentals. Daarnaast kunnen deze spelers een versnelde opleiding volgen door het volgen van de STF.

Specifieke trainingen

 

 • Talententrainingen
 • Positietrainingen
 • Specifieke fundamental trainingen

Technisch Kader

Alle trainers/coaches van 2010-2011

 • Heren 1 (Jeroen Timmerman)
 • Dames 1 (Vincent Valstar)
 • Heren 2 (Lex Thoen)
 • Heren 3 (Jan Vrencken)
 • Heren 4 (Robert Buurman)
 • U22 (Marvin Cossee)
 • MU20 (Jerry Tenwolde)
 • U18.1 (Martijn van Reenen, Jonathan Ramhiet)
 • U16.1 (Pascal Faase)
 • U16.2 (Tim van den Boogaard, Rakib Sadal)
 • U16.3 (Allard van Almenkerk, Karsten de Gier)
 • U14.1 (Stefan van den Beukel, Vincent Valstar)
 • U12 (Joost Prins)
 • MU12 (Marloes van Zeijl)
 • U10 (Judith van der Linden)
 • U8 (Judith van der Linden, alleen trainen)

Toedeling trainers/coaches

Duur van de toedeling

Na opmaak van de voorlopige toedeling wordt uiteindelijk een definitieve toedeling gemaakt (bij voorkeur voor de vakantieperiode, maar zeker voor de start van het nieuwe seizoen). Dit wordt bekrachtigd door het bestuur. Deze definitieve toedeling heeft de looptijd van een speel seizoen. Daarmee wordt voorkomen dat de verwachting kan ontstaan dat er sprake is van een automatische meerjaren toedeling van trainer/coach aan een team en schept ruimte voor de TC om elk jaar opnieuw de meest ideale combinatie van trainers/coaches en teams na te streven. Daaruit kan voortvloeien dat een trainer/coach één of meerdere jaren meeloopt met een team, maar dat is nogmaals geen automatisme.

Jaarplan per team

Aan het begin van het seizoen maakt een trainer/coach een jaarplan waarin hij/zij de doelen voor dat jaar vastlegd. Op deze manier heeft een team een doel om naar toe te werken. Dit is geen meetinstrument voor een beoordeling van de trainer/coach, maar helpt wel bij het meten van het niveau van leden en leeftijdscategorien.

Planning

 

De ervaring leert dat het verstandig is om zo snel mogeljk de trainers/coaches toe te delen aan de teams voor het nieuwe seizoen. Dat dit niet altijd direct voor 100% lukt en dat bij een voorlopige toedeling nog wijzigingen kunnen optreden is te verwachten. Toch is het gewenst dat uiterlijk eind maart van een lopend seizoen een voorlopige toedeling gereed is voor het nieuwe seizoen. De toedeling vindt plaats op basis van het niveau en aantal beschikbare trainers/coaches, het niveau en aantal te bemensen teams en de eventueel kenbaar gemaakte voorkeuren van beschikbare trainers/coaches. De TC heeft hierbij een bepalende rol; het bestuur bevestigt de toedeling door in principe het plan goed te keuren.

Bij het benaderen en werven van externe trainers/coaches treedt een bestuurslid samen met een TC-lid in gesprek met een kandidaat. Gezamenlijk bepalen ze of een kandidaat geschikt is en leggen een advies voor aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de verdere gevolgen op het gebied van een op te stellen contract, voorwaarden, vergoeding en duur van de inhuur.

Rol leden TC bij indelingen

De leden van de TC nemen bij de toedeling van trainers/coaches een bijzondere plaats in. Veelal zijn TC-leden zelf ervaren en belangrijke trainers/coaches en worden zij meegenomen in de toedeling. Daarnaast zijn het belangrijke rollen die de steun van et bestuur verdienen. Het kan in deze positie/rol dan soms lastig zijn om zichzelf aan een team toe te delen en tegelijkertijd recht te doen aan de wensen van andere trainers/coaches. Daarom worden TC-leden gevraagd om zichzelf eerst toe te delen en vervolgens de andere trainers/coaches -al dan niet op basis van bekend gemaakte voorkeuren- toe te delen. Bij samenloop van voorkeuren hebben de TC-leden het eerste recht van keuze.

Visie op jeugdsport

Scheidsrechterzaken

E-mailadres: scheidsrechterszaken@westlandstars.nl

 

Leden:

Kosten en tijdsplanning

 

Aan het geven van cursussen zal in de jaarlijkse begroting een bedrag worden opgenomen. Hoeveel dit precies is zal door de penningmeester moeten worden aangegeven. De scheidsrechterscommissie doet elk jaar een aanvraag aan het bestuur of er nog geld beschikbaar is binnen de kader kosten voor een cursus.

 

De scheidsrechterscommissie zal een aantal keer per maand aanwezig zijn in de sporthal om scheidsrechters naar een hoger niveau te helpen. Nadat het bestuur op de website heeft gemeld dat er een scheidsrechterscommissie is geïnstalleerd, zal de commissie aangeven wat hun bedoelingen zijn. Ook een overleg met de takenplanner moet plaats vinden om in overleg met hem scheidsrechters aan te wijzen voor de wedstrijden.

Peter van Mouwerik zal in de scheidsrechterscommissie voorzitter zijn, dit omdat hij in de huidige opzet als scheidsrechtersfunctionaris optreedt.

Omschrijving

Aantal leden minimaal

Verwachte data

F - Cursus

15

Januari / Februari

E - Cursus

10

Februari / Maart

D - Cursus

1

Afhankelijk van Bond

Tafelcursus

15 a 20

April of September

Opfriscursus Rayon-Scheidsrechters

Vrijwillig

September (bij genoeg animo).

Tafelcursus eventueel ouders

Vrijwillig

Bij genoeg animo. (minimal 10)

Opfriscursus F-scheidsrechters

Alle F-scheidsrechters

Eens per twee jaar in de eerste heeft van het seizoen

Dit is wat er minimaal nodig is om een goede cursus te kunnen geven.

Opleidingsplan scheidsrechters

De doelstelling van dit verenigingsplan is het opleiden en begeleiden van scheidsrechters binnen Westland Stars tot het niveau, waarop deze scheidsrechters zowel binnen de vereniging als binnen de competities van Rayon West wedstrijden kunnen arbitreren met een scheidsrechtersdiploma.

Aanspreekpunt

 

De scheidsrechterscommissie zal Harry van Loon vragen om nuttige tips voor beginnende scheidsrechters, wellicht is er bij de bond het een en ander voorhanden wat wij goed kunnen gebruiken.

Binnen Westland Stars is de scheidsrechtersfunctionaris degene, die verantwoordelijk is voor de inzet, de opleiding en de begeleiding van scheidsrechters. De taken van deze functionaris zijn:

 • Het opgeven van scheidsrechters bij de wedstrijdsecretaris voor het Rayon West.
 • Het verzorgen van opleidingen van scheidsrechters voor alle niveaus binnen de vereniging.
 • Het verzorgen van overige opleidingen, zoals de tafelcursus.

Ervaring

 

Zoals bij bijna alles ben je niet in één keer een goede scheidsrechter, daar moet je eerst ervaring voor opdoen. Het opdoen van ervaring begint al bij de jongste teams fluiten en naarmate je meer ervaring hebt ga je dus ook hoger fluiten in je eigen vereniging. Ervaring doe je ook op door met een goede scheidsrechter samen te fluiten, daarin wil de scheidsrechterscommissie ondersteuning gaan bieden door mensen bruikbare tips te geven, en af en toe een wedstrijd samen te fluiten (het gaat dan vooral om wedstrijden vanaf de u14 teams).

Kennis

De kennis van de scheidsrechters binnen de vereniging moet vergroot worden. Dit kan op een aantal manieren, zoals het geven van F-cursussen voor de beginnende scheidsrechters, een opfriscursus aan het begin van het jaar waarin bijv. veranderingen binnen de NBB aan de orde komen, het begeleiden van onervaren scheidsrechters bij wedstrijden en het aanschrijven van de juiste personen bij de juiste wedstrijden (mensen met weinig ervaring dus niet bij Heren of onder 20 teams) en het geven van E-cursussen.

Opleidingen

 

 • Om elk jaar een F-cursus organiseren
 • Organiseren van een E-cursus (wellicht in samenwerking met verenigingen in de omgeving)

Respect geven en krijgen

Voor scheidsrechters is dit eigenlijk het belangrijkste binnen de vereniging. We staan er voor elkaar, en nog belangrijker we moeten het met elkaar doen. Afreageren op een scheidsrechter maakt de wedstrijden niet beter, maar juist alleen maar erger omdat de scheidsrechter zich onzeker gaat voelen.

Tafelaars

 

Het tafelen binnen de vereniging is ook belangrijk. Dit omdat het erg belangrijk is voor een scheidsrechter dat hij op zijn tafel kan rekenen. Ook hier besteedt de commissie aandacht aan. Voor zover haalbaar zal er elk jaar een tafelcursus worden gegeven. Dit wordt verzorgd door Sandra Bakker en Peter van Mouwerik.

Een tafelcursus voor ouders wordt alleen gegeven bij genoeg animo (minimaal 10) en anders kunnen deze ouders bij de tafelcursus van de kinderen aanwezig zijn. Deze tafelcursus wordt eveneens gegeven door Sandra Bakker en Peter van Mouwerik.

Overzicht gediplomeerde scheidsrechters

 

Westland Stars is op dit moment in het rijke bezit van 51 gediplomeerde scheidrechters op een totaal van ongeveer 159 wedstrijdspelende leden(32% van de leden is een gediplomeerde scheidrechter) 18 leden hebben een E-diploma, 33 leden hebben een F-diploma.

De scheidsrechterfunctionaris, Peter van Mouwerik voorziet voor de toekomst geen problemen bij het op peil houden van het scheidsrechterniveau binnen de Westland Stars.

Een lijst van scheidsrechters kan bij de commissie opgevraagd worden.

 

Scheidsrechters en begeleiding

Het opleiden en begeleiden van een selecte groep scheidsrechters wordt elk jaar opnieuw bekeken wie in aanmerkingen komen. De criteria zijn motivatie, talent en bestand zijn tegen commentaar. Dit zullen goede en minder goede scheidsrechters zijn. Voor het volgen van de verschillende cursussen zal hieronder kort worden uitgelegd hoe dit gaat gebeuren. Begeleiding vanuit de commissie zal door twee leden gebeuren die al een aantal jaren in het Rayon fluiten. Peter van Mouwerik zal zich vooral met de theoretische kant bezig houden en met een select groepje.

Begeleiding opzet

 

De commissieleden zullen waar mogelijk wedstrijden bekijken in de Westlandhal. Hierin zullen ze proberen scheidsrechters nuttige tips te geven die ze in wedstrijden kunnen gebruiken. Elk jaar zal de scheidsrechterscommissie een selecte groep (6 tot 9 man) selecteren van wie zij denken dat er potentie inzit om hoger te gaan fluiten. Deze groep zal bestaan uit zowel F als E scheidsrechters.

Per seizoen zullen de commissieleden een paar wedstrijden fluiten en/of bekijken van scheidsrechters die hoger kunnen fluiten dan momenteel. Deze scheidsrechters zullen een aantal tips krijgen die bijvoorbeeld in de rust of na afloop van een wedstrijd meegegeven zullen worden (mondeling of in hard copy als dat gewenst is). De scheidsrechterscommissie zal geen normering verbinden aan de beoordeling, maar alleen tips geven zodat ze beter gaan fluiten en het respect van de teams zullen winnen. Wat de mensen er vervolgens mee doen is in hun eigen belang, maar ook zij verwachten dat bij hun wedstrijden goede en ervaren scheidsrechters lopen die hun best doen.

Bijeenkomsten begin van het seizoen

De scheidsrechterscommissie zal maandelijks bijeenkomen om de vorderingen te bespreken, en waar mogelijk nieuwe actiepunten bespreken. Aan het begin van het seizoen zal er voor de scheidsrechters en coaches een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de nieuwe regels en nieuwe ontwikkelingen kort worden doorgenomen.

F-scheidsrechters

Ieder lid van de vereniging (vanaf U16) die wedstrijden speelt is verplicht om zijn F-diploma te halen. Aanschrijving hiervoor worden gedaan door Peter van Mouwerik die elke twee jaar vaststelt wie een F moet gaan halen. Uit de groep die een F-diploma heeft behaald zal de scheidsrechterscommissie jaarlijks een aantal leden gaan begeleiden naar een hoger niveau.

E-scheidsrechters

 

Alle toekomstig E-scheidsrechters worden elk seizoen aangewezen door de scheidsrechterscommissie. Voorwaarde is wel dat ze enige ervaring hebben en ook willen fluiten voor de vereniging en hun team.

 

Voor het seizoen 2009-2010 zal er een E-cursus worden georganiseerd. De mensen, die hiervoor zijn aangeschreven zullen een brief krijgen, dat zij worden verwacht op de cursus. Uit de groep die een E-diploma gaat doen zal de scheidsrechterscommissie jaarlijks een aantal leden gaan begeleiden naar het niveau wat nodig is om in Rayon West te gaan fluiten.

D-scheidsrechters

Binnen de vereniging Westland Stars zijn er geen D-scheidsrechters aanwezig. Het aanmelden van E-scheidsrechters richting een D-cursus moet tot de mogelijkheden behoren. Probleem is echter dat het Rayon West maar een beperkt aantal D-cursussen houdt (eens per twee of drie jaar). Hier kunnen wij als scheidsrechterscommissie helaas niets aan doen!

Verzorger Wedstrijd Sheet

 

Leden:

Invuller Wedstrijdschema

 

Leden:

Aanschrijvingen/schorsingen met betrekking tot de taken

 

Leden:

Materialencommissie

 

Leden: