Algemeen

Huidige situatie

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van Westland Stars en biedt zicht op kansen en bedreigingen.

Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Bedreigingen

 • Goede jeugdopleiding
 • Volledig bestuur
 • Trainers/coaches opgeleid
 • Goede sfeer
 • Zowel competatief als recreatief basketball
   
 • Scheidsrechters (aantal/kwaliteit)
 • Onduidelijke structuur
 • Geen jeugdcommissie
 • Sponsors en andere inkomstenbronnen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Meer betrokkenheid ouders
 • Commissies goed inrichten
 • Huidige sponsoren behouden
 • Talentvolle jeugd/spelers wil weg
 • Financiele ondersteuning vanuit de gemeente
 • Maatschappelijke druk (minder vrijwilligers)
 • Aanpassingen in beleid- en spelregels vanuit de bond

 

 

 

 

Trainingstijdstippen

Voor de actuele trainingtijden en -locaties wordt verwezen naar de website.

Wedstrijdtijdstippen thuis

Alle teams spelen de thuiswedstrijden op de zaterdag. Incidenteel wordt er ook op vrijdagavond gespeeld. Voor overige informatie en het actuele wedstrijdschema wordt verwezen naar de website.

Identiteit

Bij basketballvereniging Westland Stars is iedereen welkom. We zijn één grote familie, voor wie daar bij wil horen. We hebben ambitie te groeien in kwaliteit en kwantiteit, maar de sfeer en gezelligheid willen we altijd behouden. Daarom gaat onze voorkeur uit naar het opleiden van jeugd, en ook in de hoogste teams spelen voornamelijk spelers uit eigen gelederen. We spelen dan op het niveau waar we thuishoren. Spelers van buitenaf kunnen zich net als ieder ander als lid aanmelden, maar we zullen ons nooit laten verleiden halve teams te importeren om maar hoger te kunnen spelen. Het bewaken van de clubcultuur, en het koesteren van de eigen leden, is veel belangrijker dan het behalen van successen op korte termijn.
http://crossover.westlandstars.nl/themes/rootcandy/rootcandy_fixed/image...); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; font: normal normal normal 13px/160% Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: medium; background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat repeat; ">

Wij willen basketball spelen naar de Westlandse aard: hard werken, niet zeuren. Winnen doen we graag, maar we zijn mans genoeg om verlies te dragen. Uitgangspunt: in de wedstrijd zullen we de tegenstander bestrijden tot onze laatste snik, en na de wedstrijd gaan we vriendelijk met hen om. Het zijn tenslotte óók liefhebbers van onze prachtige sport. Een praatje voor en na de wedstrijd draagt bij aan respect, en levert basketballkennissen op.

Spelers en trainers/coaches van Westland Stars behandelen elkaar altijd met respect, en zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Jongere leden kijken naar hen op, en nemen gedrag over. Emotie is één van de mooiste onderdelen van sport; toch moet die emotie in goede banen worden geleid. Hoewel het in het heetst van de strijd soms niet altijd meevalt, proberen we niet te vloeken of te schelden. Als iemand écht grove taal uitslaat, wordt hij of zij daar onmiddellijk op aangesproken.

Publiek

Bij de Westland Stars gaan we graag naar wedstrijden van elkaar kijken. We moedigen onze ploegen enthousiast aan, maar altijd met respect voor de spelers, coaches, tafelaars en scheidsrechters. Ook bezoekend publiek voelt zich welkom. Als iemand toch een keer over de schreef gaat, zeggen we er wat van.

Zondag

Basketballvereniging Westland Stars houdt rekening met het gegeven dat haar leden een religieuze achtergrond kunnen hebben. Daarom spelen we vooralsnog onze wedstrijden niet op zondag.

Omgangsvormen / Gedrag

Ongewenst gedrag binnen de vereniging; wat doen we er mee?

De kranten staan er dagelijks vol van. Agressie, geweld, seksuele intimidatie, etcetera. Het lijkt soms wel of het in Nederland gewoon is geworden. In onze vereniging willen we hier echter niet aan wennen. Om deze reden hebben we afspraken gemaakt op welke wijze wij onderling met elkaar omgaan.

In onderstaande afspraken wordt onder collega's verstaan: medespelers, trainers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden en leden in het algemeen.

Waarop ziet het ongewenst gedrag?

De vereniging heeft te maken met veel mensen. Allereerst natuurlijk je de spelers van jouw eigen team en jouw trainer/coach. Daarnaast de andere teams van de vereniging, trainers/coaches, scheidsrechters, kader (bestuursleden en commissieleden), ouders, sponsoren, bezoekers, en natuurlijk de tegenstanders.

Iedereen die met ons te maken heeft verdient respect. Respect is eigenlijk heel eenvoudig te beschrijven: jij behandelt anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden.

Het is voor niemand leuk om uitgescholden, onheus bejegend, gepest of gediscrimineerd te worden. Niets zo vervelend als een wedstrijd waarbij vanaf de tribune doorlopend een scheidsrechter wordt afgebrand of de tegenstanders worden uitgescholden. Hierbij hoort ook het gedrag wat sommigen als 'humor' schijnen te beschouwen: "dat is toch een leuke opmerking of grap?". Het lukt natuurlijk nooit om alle voorbeelden op te sommen, maar dat zou ook wel heel vreemd zijn als dit nodig zou zijn. Hierna worden wel een aantal zaken verder uitgediept.

Let op: Het bovenstaande geldt voor alle activiteiten van onze vereniging, zowel uit als thuis, voor spelende leden als leden die als toeschouwer aanwezig zijn!

Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er eigenlijk?

Ongewenst gedrag kan divers zijn. Het meest in het oog springend zijn duidelijke vormen van geweld en verbale agressie. Er zijn echter ook vormen van ongewenst gedrag die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Je kan hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Soms worden ze zelfs in de vorm van een grap gebracht, maar je zal je maar aangesproken voelen.

Agressie en geweld

Dit zijn vaak de meest duidelijke vormen van ongewenst gedrag. Vaak loopt het een en ander uit de hand omdat er vooraf al een behoorlijke spanning is opgebouwd. Er hoeft dan niet veel te gebeuren of de stoppen kunnen doorslaan. Vloeken, schelden en zelfs handtastelijkheden kunnen dan het gevolg zijn. Het is uiteraard duidelijk dat binnen onze vereniging dit gedrag niet getolereerd zal worden. Hopelijk komt het ook niet zover, want wij vinden het belangrijk dat er bij ons een open sfeer aanwezig is. Als je iets niet bevalt, bespreek dit dan ook direct met betrokken persoon, ook al is dit je trainer of een bestuurslid. Kom je samen niet uit kan je dit altijd nog hogerop bespreken. Voorkom escalaties door vroegtijdig jouw irritaties kenbaar te maken.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksueel getinte aandacht, die ongewenst, eenzijdig en/of opgedrongen is. Ongewenste intimiteit is duidelijk geen vriendschappelijk gedrag, dat wederzijds gewenst en aanvaard is. Of de aandacht gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van degene die de aandacht krijgt. Niet de bedoelingen, maar de gevolgen van het gedrag voor de ander zijn hierbij maatgevend.

Seksuele intimidatie binnen de vereniging loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden, tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Ofschoon ook mannen lastig gevallen worden, zijn vrouwen vaker het slachtoffer. Vrouwen worden bijvoorbeeld regelmatig lastig gevallen met dubbelzinnige grapjes. Of ze worden niet op hun professie, maar op hun vrouwelijkheid beoordeeld. Of ze worden aangeraakt en betast door collega's. Hierdoor kan de sfeer flink verziekt worden.

Pesten

Het pesten is iets dat we wellicht nog van onze schooltijd kennen. Er was altijd wel iemand met een bril met erg dikke glazen, dik of met rode haren. Het hoorde er een beetje bij om deze kinderen te plagen. We vroegen ons eigenlijk nooit af hoe deze kinderen zich voelden. Nu weten we veelal beter. Toch blijkt pesten niet alleen voor te komen op de lagere en middelbare school. Ook in verenigingen worden leden gepest. Steeds dezelfde persoon is de klos als er weer een "grapje" uitgehaald wordt. Voor de grappenmakers erg lollig en mogelijk ook niet eens zo vervelend bedoeld, maar de betrokken persoon kan hier enorm onder lijden. Juist deze persoon durft dit dan niet te bespreken uit angst voor de reacties van zijn collega's. Wees daarom alert op je eigen gedrag. Vertoon je gedrag dat voor een ander wel eens kwetsend kan zijn, of vertonen collega's gedrag dat voor een ander kwetsend is? Doe er zelf wat mee en spreek je collega's er op aan. Centraal in onze benadering zal moeten staan dat we respect hebben voor een ieder die in onze vereniging actief is, zowel als speler als, als vrijwilliger. Een ieder is belangrijk voor onze vereniging, waarbij iedereen waardering verdient.

Discriminatie

In onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat collega's niet gediscrimineerd worden op grond van ras, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid, etcetera. We willen dit ook zo houden. Ook hierbij staat respect voorop voor datgene dat iedereen bijdraagt aan onze vereniging. Realiseer je goed wat voor een vernedering iemand kan ondergaan als hij/zij bedoeld of onbedoeld (door bijvoorbeeld een grapje) slachtoffer wordt van een discriminerende benadering. Ook hierbij geldt dat het aanspreken van een collega, die zo'n opmerking maakt, belangrijk is om de sfeer goed te houden.

Intimidatie op basis van macht

Soms komt het voor dat leidinggevenden (trainers, coaches, bestuursleden, begeleiders) zich bepaalde vrijheden permitteren jegens ondergeschikten of mensen onder druk zetten. Hun positie verleidt hen dan tot intimiderend gedrag. Het wordt dan een stuk moeilijker hier iets van te zeggen, het is immers je trainer die je dan terecht moet wijzen en dat is meestal niet zo eenvoudig. In zo'n situatie is het belangrijk dat in de vereniging een vertrouwenspersoon bereikbaar is, dus ga eens voor jezelf na of je weet wie je dan kunt aanspreken. De vereniging moet er voor zorgen dat er een vertrouwenspersoon is.

Wanneer val je nou iemand lastig?

Soms is het heel moeilijk om concreet de grens aan te geven van wat nu gezellig en collegiaal is en wanneer het ongewenste omgangsvormen worden.

Je hoort wel eens: "mag je dan helemaal niets meer?" of "mag ik niet eens meer een arm om een collega haar schouder leggen?" of  "mag ik niet eens meer een grapje maken?".

De antwoorden op deze vragen zijn niet altijd hetzelfde. Het is veelal afhankelijk van de situatie en de persoon die het doet. Een dikke zoen op een wang kan gezellig zijn en een arm om een schouder kan opeens klef en onplezierig zijn.

Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als je het vriendelijk en met respect bedoelt. Als je niet helemaal zeker bent, doe dan niets of let er heel goed op hoe de ander reageert.Als je te dichtbij komt, wees er dan alert op hoe je gedrag overkomt. Kijk goed of je grapjes wel zo grappig zijn. Er wordt misschien niet altijd wat van gezegd, maar je kunt het vaak wel merken aan de reacties van de mensen in je omgeving, doordat ze de schouder wegtrekken of verveeld kijken bij jouw zogenaamde grapje.

Bepaalde handelingen kun je nooit vriendschappelijk bedoelen, en zijn dus ook nooit gewenst. Zoals, aan billen en borsten zitten, vloeken en schelden, opmerkingen maken over het seksleven van je collega's, respectloze opmerkingen maken over de leeftijd, zoals "Kijk die ouwe eens".

Hoe kunnen wij ongewenste omgangsvormen in onze vereniging voorkomen?

Om te beginnen moet je altijd je eigen gedrag goed in de gaten houden. Vraag je af of je collega je "leuke grapjes" wel zo grappig vindt. En let op of je collega fysiek contact wel zo leuk vindt. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie is voor velen een gevoelig onderwerp, waarover men niet gemakkelijk praat. Toch is dat precies wat er wel moet gebeuren, wil er iets in de houding en gedrag van mensen veranderen. Niemand hoeft te accepteren dat haar of zijn grenzen worden overschreden.. Het is belangrijk de ander dat te laten weten. Veelal is een rechtstreekse opmerking genoeg om ongewenst gedrag te laten stoppen. Met andere woorden: "maak duidelijk kenbaar dat je het gedrag van jouw collega als onplezierig en/of ongewenst ervaart".

Je collega wil niet onsportief lijken, wil geen "haaibaai" zijn of wil niet als een "mietje" overkomen die niet tegen een grapje kan. Slachtoffers van ongewenst gedrag zullen daarom voorzichtig zijn met stappen te ondernemen. Eenieder kan dus ook alert zijn op het gedrag van een ander. Zeg er iets van en ga niet mee in het ongewenste gedrag van een ander. Dit zal de hele sfeer voor iedereen ten goede komen.

Beleid van Basketballvereniging Westland Stars

Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, ontzegging van lidmaatschap en zelfs aanvragen royering lidmaatschap voor het leven bij NBB.

Het slachtoffer kan rekenen op steun onzerzijds. Een klacht wordt altijd serieus genomen. Het slachtoffer kan een beroep doen op de door onze vereniging aangestelde vertrouwenspersoon.

De namen van deze vertrouwenspersonen en hoe je ze kunt bereiken vind je op onze website.

In ons aller belang!

Het ondergaan van ongewenst gedrag kan het sporten bijzonder moeilijk en onaangenaam maken. Het is dan ook in ons aller belang om dit gedrag in onze vereniging te voorkomen. Het vereist een gezamenlijke aanpak, waarbij eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.

Ongewenst gedrag .............. het kan zonder!!!

Stagebeleid

Vrijwilligersbeleid

Inleiding

Om vrijwilligers binnen Westland Stars te ondersteunen bij hun taken, heeft de vereniging een plan nodig rondom om de instroom, doorstroom en uitstroom van vrijwilligers. Dit document is een aanzet tot een dergelijk plan wat uiteindelijk in het verenigingsplan verwerkt kan worden.

In het kort de begrippen:

 • Instroom: Nieuwe vrijwilligers die een functie/taak gaan uitvoeren
 • Doorstroom: Vrijwilligers die al een functie/taak doen, maar wat anders willen doen of hun huidige functie of takenpakket willen uitbreiden.
 • Uitstroom: Vrijwilligers die hun functie/taak neerleggen

In de onderstaande hoofdstukken zal er per begrip een korte uitleg gegeven worden hoe Westland Stars kan aanpakken.

Algemeen

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen geen vrijwilligerstaken oppakken is omdat ze eenvoudigweg niet persoonslijk gevraagd worden voor een taak. In onze vereniging kun je dus gevraagd worden voor een eervolle taak (dat zijn ze natuurlijk allemaal).

Om te zorgen dat vrijwilligers plezier blijven houden in de taak die ze uitvoeren, gaan we er in principe vanuit dat de taak voor een jaar wordt opgepakt. Aan het einde van dat jaar heeft de vrijwilliger de mogelijkheid om opnieuw deze taak voor een jaar uit te voeren. Dat biedt de kans aan de vrijwilliger en de vereniging om te kijken of de taak nog steeds passend is.

De meest opmerkelijke opmerking over 'uitstroom' is die van een coach/trainer die stopte ergens in 2002. In april zei hij: 'Ik stop omdat datgene wat ik doe, toch niet gezien/gewaardeerd wordt'. Opvallend was dat het onbekend was waar hij zich ondergewaardeerd voelde én het moment.

Als lering uit die case, zal Westland Stars (vanuit het bestuur en de commissies) vanuit de start van een vrijwilliger met zijn taak en telkens na een jaar in een gesprek de voortzetting bespreken. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Zit je nog steeds op de goede plek?
 • Wat is je plan voor dit jaar?
 • Hoe gaat het?
 • Hoe is het dit jaar gegaan en wat kan er beter?

Verder moet de clubcultuur rondom vrijwilligers zo zijn dat iedereen op tijd kan/wil melden als hij ergens problemen mee ervaart en ook weet bij wil dat kan door het organogram te volgen. Dat betekent dat iemand niet tot het einde van het jaar hoeft te wachten om met dingen die niet goed verlopen op te kunnen lossen.

Instroom

Werving & selectie

Het meeste succes met werving heb je:

 • Door mensen persoonlijk te vragen mee te doen.
 • Door een duidelijke taakomschrijving  te geven ('zou je <team> training willen geven?').
 • Door vrijwilligers hapklare brokken aan te bieden: korte, afgebakende projecten. Zo speel je in op de trend dat steeds minder mensen bereid zijn om zich langdurig aan een organisatie te binden.
 • Door goede voorlichting te geven over je activiteiten.
 • Door de mogelijkheid tot proberen/oriënteren te bieden.

Selecteren gaat het best:

 • Door een functieomschrijving te maken (moet ervaring hebben met, bestand zijn tegen emoties, kunnen samenwerken).
 • Door een gesprek over en weer te houden (de 'sollicitant' moet informatie geven maar ook krijgen).
 • Door heel precies aan te geven wat de verwachtingen zijn.
 • Door een lijstje met plus- en minpunten te maken.
 • Door eventueel bestaande vooroordelen te overwinnen.

Overdracht

Bij het aannemen van een functie/taak zal er allereerst een overdracht geregeld worden van de oude eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt zo snel mogelijk (binnen een maand) nadat de functie/taak is gewijzigd van eigenaar.

Ondersteuning/coaching

Om nieuwe vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen bij de aangenomen functie/taak zal Westland Stars desgewenst een buddy vragen deze persoon, zolang nodig, te begeleiden. De buddy zal een coachende rol hebben en als vraagbaak. Bij voorkeur is deze buddy de vorige eigenaar van de taak en anders wordt dit zo goed mogelijk op een andere manier ingevuld.

De overdracht is een belangrijk moment voor de vrijwilliger. Dit is de tijd dat de vrijwilliger de functie/taak leuk moet gaan vinden en hier ligt de sleutel tot een langdurige vrijwilligersrelatie met de vereniging.

Doorstroom

De kans op het behouden van vrijwilligers kan worden vergroot door:

 • Contactmomenten hebben. Weet wat mensen willen of niet meer willen.
 • De deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten door ze te laten deelnemen aan cursussen. Investeren in de opleiding en deskundigheid van vrijwilligers van belang voor de organisatie maar ook voor de vrijwilligers zelf. Cursussen krijgen daardoor de bijfunctie van een beloning. Bijvoorbeeld cursussen over het uitvoerende werk, management, bestuurszaken, sociale vaardigheden, het gebruik van de computer, financiën, enz.
 • Naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten of reiskosten, bestaat de mogelijkheid om vrijwilligers een forfaitaire vergoeding per jaar te geven voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie.
 • De website is een bron van informatie voor de vrijwilligers. Daarop kunnen artikelen of verwijzingen naar relevante tijdschriften, ingekomen post die van belang is voor vrijwilligers worden gevonden.
 • Een compliment aan het adres van vrijwilligers wordt altijd gewaardeerd.

Vrijwilligers die al wat doen, maar wat anders willen of meer willen doen kunnen dit aangeven bij het bestuur dan wel bij de desbetreffende commissie. Vervolgens moet er in overleg actief gekeken worden om de vrijwilliger een nieuwe functie/taak te geven. Als dit niet lukt, zal de vrijwilliger snel neigen naar uitstromen, dit moet voorkomen worden.

Uitstroom

Als een vrijwilliger zijn functie/taak neerlegd is het belangrijk om uit te zoeken waarom hij/zij dit doet. Het contactmoment is daarvoor het aangewezen middel. Als het om persoonlijke redenen is, dan het lastig om er wat aan te doen. Als het gaat om de redenen die met de vereniging te maken hebben, dan worden die redenen vastgelegd en besproken in het bestuur. Op die manier willen/kunnen we hiervan leren!

Stappenplan

Stap 1:

Vrijwilligers gezocht voor … (wees helder en duidelijk).

Stap 2:

Maak een profiel van de vrijwilliger die je zoekt.

Stap 3:

Bepaal tot wie je je richt.

Stap 4:

De wervingsboodschap is bedoeld om de interesse te wekken. Maak daarvan gebruik van de 5 W's (wie, wat, waar, waarom en wanneer).

Stap 5:

Hoe breng je de boodschap over? Vraag mensen persoonlijk, schriftelijk materiaal werkt meestal alleen ondersteunend.

Stap 6:

De plaats waar je vrijwilligers vindt. Probeer vrijwilligers zo gericht mogelijk te zoeken, dat levert het meeste resultaat op en kost het minst.

Stap 7:

Wees voorbereid op succes. Regel een aantal zaken waardoor je geïnteresseerden ook daadwerkelijk binnen kunt halen en kunt vasthouden (bereikbaarheid, informatiepakket, tijd voor ontvangst, kennismaking en inwerken)