Stappenplan

Stap 1:

Vrijwilligers gezocht voor … (wees helder en duidelijk).

Stap 2:

Maak een profiel van de vrijwilliger die je zoekt.

Stap 3:

Bepaal tot wie je je richt.

Stap 4:

De wervingsboodschap is bedoeld om de interesse te wekken. Maak daarvan gebruik van de 5 W's (wie, wat, waar, waarom en wanneer).

Stap 5:

Hoe breng je de boodschap over? Vraag mensen persoonlijk, schriftelijk materiaal werkt meestal alleen ondersteunend.

Stap 6:

De plaats waar je vrijwilligers vindt. Probeer vrijwilligers zo gericht mogelijk te zoeken, dat levert het meeste resultaat op en kost het minst.

Stap 7:

Wees voorbereid op succes. Regel een aantal zaken waardoor je geïnteresseerden ook daadwerkelijk binnen kunt halen en kunt vasthouden (bereikbaarheid, informatiepakket, tijd voor ontvangst, kennismaking en inwerken)