Inleiding

Dit digitaal verenigingsplan verwoordt het beleid waarmee de vereniging wordt bestuurd, evenals aanvullende richtlijnen, regels omtrent diverse onderwerpen zoals opleiding en gedrag. Dit plan is een actief plan dat als basis dient voor het verenigingsleven. Een belangrijk onderdeel voor een succesvolle uitvoering van dit plan is de organisatiestructuur. Ook komen de ambities van de vereniging als geheel aan de orde.

Dit plan is in de komende jaren het referentiekader voor de communicatie over de voorbereiding, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de vereniging. Bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten zullen getoetst kunnen worden aan dit plan.