Algemene zaken

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: algemenezaken@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

  • Jeugdcommissie
  • Activiteitencommissie