Activiteitencommissie

E-mailadres: activiteitencommissie@westlandstars.nl

 

 

Activiteitencommissie

 De activiteitencommissie valt onder het bestuurslid Algemene Zaken. In het organogram op de website is te vinden welke leden in de activiteitencommissie zitten.

 De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor leden, al dan niet in samenwerking met andere commissies/individuele leden. Dat kan bijvoorbeeld een toernooi, feest, bezoek aan een eredivisiewedstrijd, (jeugd)kamp zijn. In principe zullen de activiteiten zoals toernooi, feest, bezoek aan eredivisiewedstrijden, Starscamp (minimaal) budgetneutraal zijn, maar streven is om er een bijdrage voor de club aan over te houden. Om de bekendheid van de basketballsport te promoten wordt er ook minimaal één activiteit georganiseerd die openstaat voor niet-leden.

 Naast deze activeiten is de Activiteitencommissie ook verantwoordelijk voor de geldinzamelacties zoals de Grote Club Actie en de Sponsor Lay-up. De commissie kan hiervoor de hulp inroepen van bijvoorbeeld een (rayon)team om dit mee te helpen organiseren, waarbij de activiteitencommissie deze groep aanstuurt en voorziet van de nodige formulieren en instructies en in geval van de Sponsor Lay-up een datum vaststelt.

 Aan het begin van het seizoen wijst de activiteitencommissie een voorzitter aan, die contact onderhoudt met het bestuurslid Algemene Zaken en die de mailbox activiteitencommissie@westlandstars.nl beheert. Tevens wordt er aan het begin van het seizoen de onderstaande activiteitenkalender verder in- en aangevuld en wordt er een begroting opgesteld voor de kosten van de activiteiten.

 Voor elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt en gebruikt, zodat de organisatie gemakkelijk overgedragen kan worden. Bij het organiseren van een feest wordt vooraf een begroting van de kosten gemaakt, die ter goedkeuring wordt overlegd aan de penningmeester.

 Missie:

Westland Stars wil een gezellige vereniging zijn. Activiteiten organiseren voor leden en promotie van de basketballsport aan niet-leden.

Speerpunten:

- Activiteitenkalender samenstellen en verder invullen

- Draaiboeken maken voor elke activiteit

Leden: